test laboratuvarı

DEPORAFDER olarak depo raf sistemleri yapısal tasarımına esas teşkil eden testlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında test hizmeti veren kurumlar ile gerekli koordinasyon konusunda üyelerimize destek verebilmekteyiz.

Koordine edilebilecek temel testler aşağıda sıralanmıştır;

  • Çevrimsel Test

  • Kesme Rijitliği Testi

  • Kolon Taban Dayanım ve Rijitlik Testi

  • Kolon Basınç Dayanım Testi

  • Konektör Kesme ve Eğilme Testi

  • Travers Kiriş Eğilme Testi